Klussenbedrijf Zandvoort

Klussenbedrijf Zandvoort

De Hoorns 20
9451 DB Rolde
Tel: 0592 - 268449
Mob: 06-53310090
KVK nr: 04081521
BTW nr: 33305997B01
www.klussenbedrijfrolde.nl

Zonne energie

De naam SOLEN staat voor "SOLair ENergie" - en dat hebben we volop!

Het gebruik van zonne-energie door fotovolta�sche installaties is meer dan alleen een volgroeide en toekomstgerichte technologie. De fotovolta�sche intallaties wordt door de overheid gestimuleerd. De keuze voor een fotovolta�sche installatie is daarmee een lonende investering, waarbij uw dak een beleggingsgoed wordt. Het is tevens milieuvriendelijk; gezien de wereldwijd stijgende energiebehoefte en de steeds schaarser wordende bronnen is de fotovolta�sche installatie een betouwbare en ecologisch waardevolle technologie. Fotovolta�sche installaties leveren een veelvoud aan energie, meer nog dan voor de productie zelf nodig is.

meer info kijk op www.solen-energy.nl